LedeMaatjes

De werkgroep ‘LedeMaatjes’ (voorheen: Op een ander been gezet) is een onderdeel van de patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig en geeft informatie aan ouders van kinderen met een aanlegstoornis of amputatie aan het been en/of voet of de arm en/of de hand.

Ervaringsdeskundige ouders

Meestal wordt de verkorting pas bij de geboorte van een kind geconstateerd. Omdat het volkomen onverwacht is, is het voor de ouders vaak een grote schok. Ouders hebben in het begin dan ook veel behoefte aan begeleiding en juiste informatie van hulpverleners met deskundigheid op dit gebied en aan steun van ervaringsdeskundige ouders.

Wat doet de werkgroep?

  • Informatie verstrekken aan ouders, kinderen en jeugdigen over ontwikkelingen in behandelmethoden voor kinderen met een aanlegstoornis van het been of een verworven amputatie.
  • Mogelijkheden bieden tot het uitwisselen van ervaringen tussen ouders, kinderen en jeugdigen.
  • Organiseren van jaarlijkse activiteiten en informatie- en familiedagen.
  • Contact onderhouden met multidisciplinaire behandelteams voor deze aandoeningen.

Contact

De werkgroep is onderdeel van de vereniging KorterMaarKrachtig. Op deze site kunt u alle informatie vinden over de werkgroep, de leden en het lidmaatschap.