Menu
Beenprothesen voor kinderen
Beenprothesen kinderen

opeenanderbeengezet

Op een ander been gezet

De werkgroep 'Op een ander been gezet' informeert ouders van kinderen met een aanlegstoornis aan het been en/of voet; een te kort been, aangeboren of verkregen door een amputatie. De ouderwerkgroep organiseert ook ouderdagen, gezinsdagen en jongerenweekends. Op deze manier is het mogelijk anderen te ontmoeten met een amputatie en aanlegstoornis, ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Klik hier voor meer informatie.