SO aanvragen

U bent van harte welkom!

Aanvraag second opinion

Wilt u een second opinion aanvragen? Het is dan handig uw vraag aan ons alvast op papier te zetten voordat u ons belt. Probeer een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

  • Waar loopt u op dit moment tegenaan?
  • Wat wilt u dat er verandert aan uw situatie?

Informatie die we verder nodig hebben

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Uw huidige instrumentmakerij
  • Uw zorgverzekeraar
  • Gaat om een beenprothese, armprothese of orthese